Cho mình hỏi chút nhé.Công ty mình xuất 10 tờ hóa đơn nhưng bị sai mã số thuế, t…

– Cho mình hỏi chút nhé.Công ty mình xuất 10 tờ hóa đơn nhưng bị sai mã số thuế, tên công ty, địa chỉ. Bây giờ mình xuất lại được không ạ. Nếu xuất lại thì ngày xuất hóa đơn sẽ sau ngày giao hàng. Thế thì bị phạt chắc rồi. hichic .Các bạn giúp mình với. cảm ơn nhiều

Tips 1
Cả nhà có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 24, 2016

account_box admin

8 thoughts on “Cho mình hỏi chút nhé.Công ty mình xuất 10 tờ hóa đơn nhưng bị sai mã số thuế, t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *