"BHXH"Mọi người cho em hỏi chút nhé, kết thúc năm 2016 , đầu năm 2017 , về phía…

– “BHXH”
Mọi người cho em hỏi chút nhé, kết thúc năm 2016 , đầu năm 2017 , về phía bảo hiểm xã hội cần làm những công việc gì ạ, năm 2017 có thay đổi gì so với 2016 không ạ?

Tips 1
Anh chị có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 23, 2016

account_box admin

13 thoughts on “"BHXH"Mọi người cho em hỏi chút nhé, kết thúc năm 2016 , đầu năm 2017 , về phía…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *