Các anh chị giúp e hạch toán vụ này với. Cty em ít hóa đơn đầu vào lên lấy cả hó…

– Các anh chị giúp e hạch toán vụ này với. Cty em ít hóa đơn đầu vào lên lấy cả hóa đơn phí của ngân hàng khai thuế. Ngày 29.2 phát sinh phí dv nh 22.000 phí 20.000 vat 2.000 (có hóa đơn vat). Kế toán khai thuế vào quý 2. Chị kế toán cũ hạch toán như sau ạ. Trong sổ phụ ngày 29.2 nơ 642 có 112 22.000. Tài khoản 1331 ngày 1.4 nợ 642 20.000, 1331 2.000 có 111 22.000 e thấy ko đúng các cao nhân jup e với

Tips 1
Các bạn có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 19, 2016

account_box admin

4 thoughts on “Các anh chị giúp e hạch toán vụ này với. Cty em ít hóa đơn đầu vào lên lấy cả hó…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *