Mọi người ơi mình đang cần dùng UNC gấp mà chi nhánh ngân hàng công ty mình mở t…

– Mọi người ơi mình đang cần dùng UNC gấp mà chi nhánh ngân hàng công ty mình mở tài khoản ở xa quá, k biết mình có thể sử dụng UNC ở CN khác được k nhỉ? TT

Tips 1
Anh chị có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 17, 2016

account_box admin

3 thoughts on “Mọi người ơi mình đang cần dùng UNC gấp mà chi nhánh ngân hàng công ty mình mở t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *