Công ty mình làm bên du lịch, chi phí vé máy bay cho các đoàn là rất nhiều. mà m…

– Công ty mình làm bên du lịch, chi phí vé máy bay cho các đoàn là rất nhiều. mà mình chỉ có hóa đơn GTGT thôi k có cuống vé gì hết. Thì bây giờ phải làm sao cho hợp lý mọi ng nhỉ

Tips 1
Cả nhà có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 16, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *