Các anh chị cho em hỏi với ạ, khoản chiết khấu theo doanh số trong hợp đồng đại …

– Các anh chị cho em hỏi với ạ, khoản chiết khấu theo doanh số trong hợp đồng đại lý bán hàng có ghi rõ cuối năm số tiền ck theo doanh số sẽ được đối chiếu, bên mua sẽ gửi thông báo+ phiếu thu về khoản tiền này cho bên bán và cấn trừ vào lần thanh toán tiếp theo. Bên mua đã cấn trừ. Vậy bên bán có nhất định phải xuất hóa đơn GTGT chiết khấu này cho bên mua ko?.

Tips 1
Cả nhà có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 16, 2016

account_box admin

One thought on “Các anh chị cho em hỏi với ạ, khoản chiết khấu theo doanh số trong hợp đồng đại …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *