Nhà ở Hà Nội và có nhà cho thuê ở TP HCM, thì có thể nộp hồ sơ khai thuế điện tử được không?

Nhà ở Hà Nội và có nhà cho thuê ở TP HCM, thì có thể nộp hồ sơ khai thuế điện tử được không?

Trả lời:

Theo Điều 2 Quyết định số 2128/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 04/10/2016 về việc thí điểm khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân đối với cá nhân cho thuê nhà thì phạm vi áp dụng thí điểm cho cá nhân có nhà cho thuê tại địa bàn thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và thuộc quản lý của cơ quan thuế tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu được khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà. Như vậy, nếu anh ở Hà Nội và thuộc cơ quan thuế quản lý tại Hà Nội thì anh có thể khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà tại TP Hồ Chí Minh.

local_offerevent_note November 12, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *