Hóa đơn mua vào thông thường thì có đưa vào bảng kê để khai báo thuế không Anh/C…

– Hóa đơn mua vào thông thường thì có đưa vào bảng kê để khai báo thuế không Anh/Chị. Em nghe nói là không cần phãi đưa vào bảng kê khai báo mà ghi nhận vào chi phí công ty là được. Nhưng tìm thông tư qui định như vậy thì không thấy. Em gặp trường hợp này nhưng không biết xử lý sau. Anh/ch nắm thông tin hướng dẫn em với ạ!

Tips 1
Các bạn có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 12, 2016

account_box admin

9 thoughts on “Hóa đơn mua vào thông thường thì có đưa vào bảng kê để khai báo thuế không Anh/C…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *