Cả nhà giúp mình vớiMình muốn hỏi về cách báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 …

– Cả nhà giúp mình với
Mình muốn hỏi về cách báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng cuối năm.
Công ty mình là cty xây dựng, nhưng không có công nhân riêng, mà khoán lại cho các đội khác.
Nên người công nhân đó cũng ko làm ổn định. Có khi tháng này làm cty mình, hết công trình nghỉ, làm cty khác, rồi tháng có công trình thì lại làm cho cty mình.
Vậy thì trong phần báo cáo tăng giảm mình sẽ báo cáo thế nào? Khi mà người công nhân đó tính ra cũng vừa tăng, mà cũng vừa giảm

Tips 1
Anh chị có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 10, 2016

account_box admin

6 thoughts on “Cả nhà giúp mình vớiMình muốn hỏi về cách báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *