Hi cả nhà,Theo cả nhà nghĩ, nếu đứng trước hai ngã rẽ giữa Nhân sự và Kế toán. …

[ad_1] – Hi cả nhà,
Theo cả nhà nghĩ, nếu đứng trước hai ngã rẽ giữa Nhân sự và Kế toán. Mình nên chọn theo hướng nào cả nhà nhỉ:
1. Về kế toán: Bên em cũng khá đơn giản. Làm dịch vụ cho công ty nước ngoài nên ko có gì phức tạp
2. Nhân sự bên em gồm Lương và C&B (bảo hiểm). Tuyển dụng thì có người khác làm. Nhân viên đông nên công việc cũng không ít. Em cũng muốn theo nghề này, vì nghề này làm việc với con người. Cũng khá thú vị.

Từ lúc em vào một mình em ôm hết, nay tách ra 2 mảng riêng. Và các sếp muốn em theo Nhân sự. Từ trước đến giờ em toàn làm bên Kế toán. Vô cty này thì nhân sự mạnh nên mới thấy cái hay của Nhân sự. Đặc biệt là những chị viết ra chính sách cho Công ty.

Giờ thật sự em rất phân vân, cũng muốn xin công ty cho em đảm nhận 1 mình như trước đây (vì có 1 bạn tạm hổ trợ bên Bảo Hiểm). Đây như là cơ hội, và thách thức cho mình. Mong cả nhà cho em ý kiến với.

Tips 1
Các bạn có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 9, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *