Cả nhà ơi cho e hỏi tí xíu. Cty e là cty Tnhh Mtv. Giám đốc giờ đi suốt không ký…

– Cả nhà ơi cho e hỏi tí xíu. Cty e là cty Tnhh Mtv. Giám đốc giờ đi suốt không ký tên hóa đơn đỏ dc. Vợ là phó giám đốc ký thay được không ạ?cai mộc đỏ đóng sau mới đúng trường hợp ký thay này ạ?

Tips 1
Cả nhà có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 9, 2016

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà ơi cho e hỏi tí xíu. Cty e là cty Tnhh Mtv. Giám đốc giờ đi suốt không ký…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *