Mọi người cho hỏi nhé: Trường hợp Cty trả tiền đền bù đất qua tiền phải trả hạch…

[ad_1] – Mọi người cho hỏi nhé: Trường hợp Cty trả tiền đền bù đất qua tiền phải trả hạch toán thẳng Nợ 241 – Có 338 không qua quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng có được ko?

Tips 1
Các bạn có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 7, 2016

account_box admin

3 thoughts on “Mọi người cho hỏi nhé: Trường hợp Cty trả tiền đền bù đất qua tiền phải trả hạch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *