Hội ơi, mình đang gặp trường hợp cá nhân lên chi cục thuế mua hóa đơn rồi xuất c…

– Hội ơi, mình đang gặp trường hợp cá nhân lên chi cục thuế mua hóa đơn rồi xuất cho công ty mình, giá trị hóa đơn trên 20 triệu. Vậy mình có phải chuyển khoản cho cá nhân này không?

Tips 1
Các bạn có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 7, 2016

account_box admin

11 thoughts on “Hội ơi, mình đang gặp trường hợp cá nhân lên chi cục thuế mua hóa đơn rồi xuất c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *