Anh(chị) nào có ai từng làm kế toán bệnh viện chưa ạ. E ra trường đi lm k đúng n…

[ad_1] – Anh(chị) nào có ai từng làm kế toán bệnh viện chưa ạ. E ra trường đi lm k đúng ngành nên chưa có kinh nghiệm nào về kế toán hết. E nộp hồ sơ vào làm kế toán của bệnh viện Vinmec. A c nào từng có kinh nghiệm chia sẻ e với. E cám ơn..

Tips 1
Cả nhà có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 7, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *