Mua 1 căn nhà thì phải nộp thuế suất 25% trên thu nhập tính thuế hay 2% trên giá chuyển nhượng?

Mua 1 căn nhà thì phải nộp thuế suất 25% trên thu nhập tính thuế hay 2% trên giá chuyển nhượng?

Tháng 8 năm 2015 tôi có thực hiện mua lại căn nhà và theo thoả thuận tôi sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho người bán. Theo hồ sơ của căn nhà tôi xác định được giá mua và giá bán. Vậy tôi muốn hỏi tôi phải nộp theo thuế suất 25% trên thu nhập tính thuế hay 2% trên giá chuyển nhượng?

Trả lời:
Căn cứ theo Điều 17 thông tư 92 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thì:Thuế suất đối với chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá chuyển nhượng.

Thông tư 92 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành thì từ 30/7/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi.

Như vậy từ năm 2015, việc chuyển nhượng bất động sản chỉ tính theo một mức thuế suất toàn phần là 2% trên giá chuyển nhượng. Do đó trường hợp chuyển nhượng nhà của bạn vào tháng 8/2015 thì không tính theo mức thuế suất 25% trên thu nhập mà tính theo mức thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng.

local_offerevent_note November 1, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *