Khi nhận số tiền từ người bác mang quốc tịch Anh nhưng gốc Việt tặng thì có phải nộp thuế TNCN không?

Khi nhận số tiền từ người bác mang quốc tịch Anh nhưng gốc Việt tặng thì có phải nộp thuế TNCN không?

Tôi được một người bác ở bên Anh gửi tặng tôi một khoản tiền. Tuy bác tôi là người Việt nhưng hiện tại mang quốc tịch Anh (không mang quốc tịch Việt nam). Vậy tôi muốn hỏi khi nhận số tiền này tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Trả lời:
Theo Điều 12 thông tư 92 năm 2015 sửa đổi , bổ sung khoản 1 Điều 3 Thông tư 111của Bộ Tài chính quy định về các khoản thu nhập được miễn thuế thì: Thu nhập từ kiều hối được miễn thuế là khoản tiền cá nhân nhận được từ nước ngoài do thân nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người Việt Nam đi lao động, công tác, học tập tại nước ngoài gửi tiền về cho thân nhân ở trong nước; Trường hợp cá nhân nhận được tiền từ nước ngoài do thân nhân là người nước ngoài gửi về đáp ứng điều kiện về khuyến khích chuyển tiền về nước theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt nam thì cũng được miễn thuế theo quy định tại điểm này. Căn cứ xác định thu nhập được miễn thuế tại điểm này là các giấy tờ chứng minh nguồn tiền nhận từ nước ngoài và chứng từ chi tiền của tổ chức trả hộ (nếu có).

Căn cứ quy định trên khoản tiền bạn nhận được từ thân nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên để được miễn thuế bạn phải nộp các giấy tờ chứng minh nguồn tiền nhận từ nước ngoài.

local_offerevent_note November 1, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *