Xin chào cả nhà! Mình mới nhận lại việc kế toán từ quý 3/2016 cho cty nhỏ hạch t…

[ad_1] – Xin chào cả nhà! Mình mới nhận lại việc kế toán từ quý 3/2016 cho cty nhỏ hạch toán theo QĐ 48. Khi xem lại BCTC năm 2015 kế toán cũ đang treo nợ TK331. Khi kiểm tra lại bút toán năm trước mua TSCĐ Cty trả tiền trước (đặt cọc) và đã hạch toán Nợ TK 331 Cty A, có TK 112. Khi có hóa đơn GTGT về TSCĐ đó, kế toán cũ không giảm bên Nợ TK331 Cty A mà vẫn giữ nguyên . BCTC gửi rồi. Nhờ các bạn tư vấn giúp bút toán điều chỉnh và có ảnh hưởng gì tới BCTC,BC kết quả kinh doanh của đơn vị không (lãi, lỗ).

Tips 1
Anh chị có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 29, 2016

account_box admin

One thought on “Xin chào cả nhà! Mình mới nhận lại việc kế toán từ quý 3/2016 cho cty nhỏ hạch t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *