Em giới thiệu em là NCC!Em có trường hợp khách hàng phản hồi hoá đơn GTGT đã xu…

[ad_1] – Em giới thiệu em là NCC!
Em có trường hợp khách hàng phản hồi hoá đơn GTGT đã xuất vào tháng 08/2016. Nhờ các anh chị có kinh nghiệm tư vấn giúp em và em có cơ sở trả lời khách hàng sớm vì sắp hết hạn kê khai, báo cáo thuế quý 3/2016.
Em cảm ơn!
P/s: KHÁCH HÀNG KHÔNG ĐỒNG Ý CHO EM LÀ BÊN NCC LẬP BẢNG KÊ HÀNG HOÁ CHO 2 số hoá đơn trên!
Rõ hơn tình huống cho các anh, chị dễ hình dung:
– Bạn kế toán bên mua đếm hoá đơn Gtgt của NCC có 11 dòng nhưng 2 số hoá đơn kia chỉ có 3 mặt hàng và 7 mặt hàng. NCC dùng bảng kê chi tiết cho 2 hoá đơn đó mà không xuất từng mặt hàng lên số dòng như bên mua đã đếm được!???Tips 1
Các bạn có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 29, 2016

account_box admin

6 thoughts on “Em giới thiệu em là NCC!Em có trường hợp khách hàng phản hồi hoá đơn GTGT đã xu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *