Cả nhà ơi cho e hỏi hd nnt thì mình lấy tên cty nào là Nhà cung cấp ạh…….

– Cả nhà ơi cho e hỏi hd nnt thì mình lấy tên cty nào là Nhà cung cấp ạh….Tips 1
Các bạn có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 29, 2016

account_box admin

8 thoughts on “Cả nhà ơi cho e hỏi hd nnt thì mình lấy tên cty nào là Nhà cung cấp ạh…….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *