Cả nhà cho em hỏi:Em có bán hàng cho một cửa hàng, họ gửi thông tin để xuất hóa…

– Cả nhà cho em hỏi:
Em có bán hàng cho một cửa hàng, họ gửi thông tin để xuất hóa đơn
Tên: Cửa hàng buôn bán A
MST:abc
Khi em tra trên trang tổng cục thuế mã số thuế đó thì:
Tên: Nguyễn Văn B ( chủ cửa hàng đó)
Vậy khi viết hóa đơn thì em viết như thế nào?

Tips 1
Cả nhà có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 29, 2016

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi:Em có bán hàng cho một cửa hàng, họ gửi thông tin để xuất hóa…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *