Mọi người có ai làm kế toán cho bên nông nghiệp không ạ? hướng dẫn dùm em .Hóa đ…

[ad_1] – Mọi người có ai làm kế toán cho bên nông nghiệp không ạ? hướng dẫn dùm em .Hóa đơn đầu vào về hạt giống và phân bón mình sẻ hoạch toán như thế nào cho hợp lý ạ.Em cảm ơn

Tips 1
Cả nhà có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 28, 2016

account_box admin

4 thoughts on “Mọi người có ai làm kế toán cho bên nông nghiệp không ạ? hướng dẫn dùm em .Hóa đ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *