Nhân viên bên công ty em không phát sinh thuế thu nhập cá nhân nhưng có phát sin…

[ad_1] – Nhân viên bên công ty em không phát sinh thuế thu nhập cá nhân nhưng có phát sinh trả tiền hoa hồng môi giới cho một số cá nhân, trước khi trả tiền bên em có chiết khấu 10% hoa hồng môi giới để kê khai thuế thu nhập cá nhân. Vậy trên tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/KK-TNCN có chỉ tiêu ” Tổng số người lao động”; ” Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế” thì em phải điền số lao động bên em hay bỏ trống ạ. Mọi người tư vấn giúp em với!

Tips 1
Các bạn có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 27, 2016

account_box admin

2 thoughts on “Nhân viên bên công ty em không phát sinh thuế thu nhập cá nhân nhưng có phát sin…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *