Anh chị nào làm kế toán xuất nhập khẩu không nhỉ? Theo TT200 giá trị hàng hóa xn…

[ad_1] – Anh chị nào làm kế toán xuất nhập khẩu không nhỉ? Theo TT200 giá trị hàng hóa xnk tính theo tỷ giá mua vào bán ra của Ngân hàng . Trươca giờ bên e toàn nhập xuất theo tỷ giá tờ khai. Sếp e bảo vẫn làm thế. Có AC nào đã quyết toán thuế 2015 chưa? Ko biết cơ quan thuế áp dụng theo tg nào nhỉ! Anh chị vào trao đổi xem sao ạ

Tips 1
Cả nhà có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 27, 2016

account_box admin

9 thoughts on “Anh chị nào làm kế toán xuất nhập khẩu không nhỉ? Theo TT200 giá trị hàng hóa xn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *