Ac cho e hỏi chút e tham gia bhxh ở bình dương nhưng giờ e về bắc sống e muốn lấ…

– Ac cho e hỏi chút e tham gia bhxh ở bình dương nhưng giờ e về bắc sống e muốn lấy bhxh một lần thì e phải vào đó lấy hay e có thể lấy ở ngoài bắc được

Tips 1
Anh chị có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 25, 2016

account_box admin

4 thoughts on “Ac cho e hỏi chút e tham gia bhxh ở bình dương nhưng giờ e về bắc sống e muốn lấ…”

  • Em nộp hs gồm có sổ bh. Đơn lấy bh một lần và giấy quyết định nghĩ việc. Mà ng ta nói e nộp ở đâu phải làm hs ở đó

  • Bạn lãnh bhxh hay bh thất nghiệp? Nếu bhxh thì bhxh quận /huyện nơi bạn cư trú phải có trách nhiệm tiếp nhận hs giải quyết cho bạn.còn bh thất nghiệp thì bạn phải dky hs tại nơi bạn nộp thì về quê ng ta mới tiếp nhận hs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *