mọi người ơi. cho em hỏi. viết hóa đơn GTGT thì nên viết bút (viết) màu xanh loạ…

– mọi người ơi. cho em hỏi. viết hóa đơn GTGT thì nên viết bút (viết) màu xanh loại nào sẽ tốt ạ? dùng ngòi viết to hay nhỏ

Tips 1
Các bạn có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 22, 2016

account_box admin

One thought on “mọi người ơi. cho em hỏi. viết hóa đơn GTGT thì nên viết bút (viết) màu xanh loạ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *