Mọi người ơi cho em hỏi tí a, em có 1 tờ khai tháng 11-2015 khai nhầm mst của ng…

– Mọi người ơi cho em hỏi tí a, em có 1 tờ khai tháng 11-2015 khai nhầm mst của người mua hàng, giờ phải điều chỉnh như nào mọi người giúp em với ạ.

Tips 1
Các bạn có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 22, 2016

account_box admin

4 thoughts on “Mọi người ơi cho em hỏi tí a, em có 1 tờ khai tháng 11-2015 khai nhầm mst của ng…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *