Em muốn làm thủ tục giải thể doanh nghiệp. Sau khi hoàn tất hồ sơ thì…

– Em muốn làm thủ tục giải thể doanh nghiệp. Sau khi hoàn tất hồ sơ thì nộp cái gì cho ai trước ạ? Em tham khảo trên mạng nhưng không rõ lắm. Anh/chị giúp em với ạ. Em cảm ơn.

Tips 1
Anh chị có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 22, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *