e chào gr ạ, e là sinh viên mới ra trường.Mọi người cho e hỏi. Em đi nộp thuế g…

– e chào gr ạ, e là sinh viên mới ra trường.
Mọi người cho e hỏi. Em đi nộp thuế giá trị gia tăng cần mang theo những giấy tờ gì? Và làm thủ tục như thế nào ạ? Em xin cảm ơn mọi người!

Tips 1
Cả nhà có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 22, 2016

account_box admin

6 thoughts on “e chào gr ạ, e là sinh viên mới ra trường.Mọi người cho e hỏi. Em đi nộp thuế g…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *