Các bạn cho mình hỏi, Công ty mình có thêm Tài khoản Tiền gửi ngân hàng mới thì …

[ad_1] – Các bạn cho mình hỏi, Công ty mình có thêm Tài khoản Tiền gửi ngân hàng mới thì có phải nộp mẫu 08 lên chi cục thuế hay không hay nộp cho sở kế hoạch đầu tư nhỉ. Lúc trước nộp lên chi cục, không biết giờ có thay đổi gì không?

Tips 1
Cả nhà có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 22, 2016

account_box admin

4 thoughts on “Các bạn cho mình hỏi, Công ty mình có thêm Tài khoản Tiền gửi ngân hàng mới thì …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *