Cả nhà cho em hỏi với ạ. Kế toán siêng quá nên viết số tiền phẩy luôn. Giờ làm t…

– Cả nhà cho em hỏi với ạ. Kế toán siêng quá nên viết số tiền phẩy luôn. Giờ làm thế nào ạTips 1
Các bạn có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 21, 2016

account_box admin

9 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi với ạ. Kế toán siêng quá nên viết số tiền phẩy luôn. Giờ làm t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *