Anh chị ơi, trong kỳ vừa rồi em vừa dùng hóa đơn cũ và hóa đơn mới, nay em kê kh…

– Anh chị ơi, trong kỳ vừa rồi em vừa dùng hóa đơn cũ và hóa đơn mới, nay em kê khai thế này đã đúng chưa ạ?Tips 1
Cả nhà có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 20, 2016

account_box admin

7 thoughts on “Anh chị ơi, trong kỳ vừa rồi em vừa dùng hóa đơn cũ và hóa đơn mới, nay em kê kh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *