Cac bạn cho mình hỏi với. Bên mình có 1 nv mới ký hđlđ ngày 12/10/16. Vậy mình b…

[ad_1] – Cac bạn cho mình hỏi với. Bên mình có 1 nv mới ký hđlđ ngày 12/10/16. Vậy mình báo tăng lao động này trong t11/2016 thì có sai quy định BHXH k ta!!!?

Tips 1
Cả nhà có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 19, 2016

account_box admin

3 thoughts on “Cac bạn cho mình hỏi với. Bên mình có 1 nv mới ký hđlđ ngày 12/10/16. Vậy mình b…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *