dạ có a chị nào biết trách nhiệm của kiểm toán đối với những sai ph…

– dạ có a chị nào biết trách nhiệm của kiểm toán đối với những sai phạm tập đoàn bưu chính viễn thông( VNPT) là j hk ạ giúp e với ạ.tại e đang làm bài thuyết trình nhưng tìm hết goy mà không biết phải làm sao ạ

Tips 1
Cả nhà có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 18, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *