Các bạn đã làm qua phát sinh này xin chỉ giúp.Công ty mua lại tài sản gắn liền t…

– Các bạn đã làm qua phát sinh này xin chỉ giúp.Công ty mua lại tài sản gắn liền trên đất của công ty khác về làm TSCĐ nhưng chưa sử dụng.Tổng giá trị TS trên đất là 3 tỷ ,VAT là 300 triệu,Công ty bạn đã xuất hóa đơn,đã thanh toán qua ngân hàng đầy đủ.Trong trường hợp này có được kê khai số thuế GTGT 300 triệu này không.Mong các bạn giúp đỡ.

Tips 1
Cả nhà có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 18, 2016

account_box admin

2 thoughts on “Các bạn đã làm qua phát sinh này xin chỉ giúp.Công ty mua lại tài sản gắn liền t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *