các bác cho em hỏi. em viết hóa đơn mà đóng dấu công ty ở liên 3 bị ngược liên 2…

– các bác cho em hỏi. em viết hóa đơn mà đóng dấu công ty ở liên 3 bị ngược liên 2 đã xe khỏi cuống nhưng chưa giao khách hàng thì xử lý như thế nào ạ?

Tips 1
Cả nhà có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 18, 2016

account_box admin

6 thoughts on “các bác cho em hỏi. em viết hóa đơn mà đóng dấu công ty ở liên 3 bị ngược liên 2…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *