Cả ơi cho em hỏi trường hợp này với ạ! GẤP GẤP Ạ!!!!Công ty e là cty cổ phần, k…

– Cả ơi cho em hỏi trường hợp này với ạ! GẤP GẤP Ạ!!!!
Công ty e là cty cổ phần, ko phải tổ chức tín dụng
1/ Bên em cho bên A vay 1 khoản( hợp đồng vay vốn) thời hạn 12 tháng. Tuy nhiên quá hạn 2 năm bên A vẫn chưa thanh toán gốc+ lãi cho bên em. Bên em vẫn hạch toán doanh thu: lãi phải thu bình thường nhưng không xuất HÓA ĐƠN LÃI CHO VAY. đến thời điểm này kết thúc hợp đồng, bên e xuất hóa đơn, như thế có bị coi xuất hóa đơn sai thời điểm không. Nếu sai thời điểm thì em phải xuất hóa đơn như thế nào với phần lãi quá hạn.

2/ Bên em vay của bên B 1 khoản, định kỳ hạch toán lãi phải trả, bên B ko xuất hóa đơn lãi ptra cho em, Như thế chi phí lãi phải trả của em có được đưa vào chi phí hợp lý.

3/ Khi làm bu trừ 3 bên, bên B nhận lại nghĩa vụ thanh toán của bên A. Có BB bù trừ, thì thông thường bên em sẽ xuất hóa đơn lãi cho bên A. Bên B xuất hóa đơn lãi cho bên em, Nếu bù trừ nghĩa vụ 3 bên, Bên B xuất trực tiếp hóa đơn lãi cho bên A được ko? Có cần PL hợp đồng nêu rõ ko?
E cảm ơn!

Tips 1
Các bạn có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 15, 2016

account_box admin

3 thoughts on “Cả ơi cho em hỏi trường hợp này với ạ! GẤP GẤP Ạ!!!!Công ty e là cty cổ phần, k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *