Anh chị dùng Missa 2015 giải thích dùm em với ak.như thế này akDư nợ 1331 dky: …

[ad_1] – Anh chị dùng Missa 2015 giải thích dùm em với ak.như thế này ak
Dư nợ 1331 dky: 72.175.734
Dư nợ 1332 dky: 39.175.217
Psinh nợ 1331: 32.907.776
Dư có: 51.642.052
Misa khấu trừ của TSCĐ là: nợ 33311/co 1332: 39.175.217
Khấu trừ hàng hóa nợ 33311/co 1331: 12.016.835.em muốn hỏi số 12.016.835 là như thế nào ak

Tips 1
Các bạn có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 15, 2016

account_box admin

4 thoughts on “Anh chị dùng Missa 2015 giải thích dùm em với ak.như thế này akDư nợ 1331 dky: …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *