Cả nhà cho e hỏi hoá đơn viết thế này có được chấp nhận ko ah? E chưa gặp trường…

[ad_1] – Cả nhà cho e hỏi hoá đơn viết thế này có được chấp nhận ko ah? E chưa gặp trường hợp nào như này cả.
Tips 1
Các bạn có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 14, 2016

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi hoá đơn viết thế này có được chấp nhận ko ah? E chưa gặp trường…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *