Có bạn nào làm kế toán tại phòng khám đa khoa (Ký hợp đồng với BHXH về KCB thẻ B…

– Có bạn nào làm kế toán tại phòng khám đa khoa (Ký hợp đồng với BHXH về KCB thẻ BHYT) cho mình hỏi: Có phải xuất hóa đơn quyết toán BHYT với bên Bảo Hiểm không?

Tips 1
Các bạn có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 13, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *