có ai biết lỗi gì không a. Mình thấy mình kê khai ko sai gì mà. Hayza a…

– có ai biết lỗi gì không a. Mình thấy mình kê khai ko sai gì mà. Hayza ai biết cứu bồ aTips 1
Anh chị có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 13, 2016

account_box admin

5 thoughts on “có ai biết lỗi gì không a. Mình thấy mình kê khai ko sai gì mà. Hayza a…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *