Cả nhà ơi, giúp mình giải quyết trường hợp này nha: cty mình mua hàng hóa giá tr…

– Cả nhà ơi, giúp mình giải quyết trường hợp này nha: cty mình mua hàng hóa giá trị 800tr, trong đó tiền thuế GTGT đầu vào là: 72.727.273đ, cty đã khai thuế GTGT khấu trừ rồi, cty thanh toán qua ngân hàng 600tr, 200tr thì thanh toán tiền mặt, cho mình hỏi giờ làm tờ điều chỉnh giảm thì tiền thuế GTGT đầu vào mình k được khấu trừ hết hay mình chỉ làm khai giảm thuế gtgt cho phần tiền 200tr thanh toán bằng tiền mặt (18.181.818đ)

Tips 1
Cả nhà có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 10, 2016

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà ơi, giúp mình giải quyết trường hợp này nha: cty mình mua hàng hóa giá tr…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *