[ad_1] – Chào cả nhà, nhà mình có bạn nào làm công ty là đã đóng bảo hiểm cho cán bộ người nước ngoài chưa ? Mức đóng là bao nhiêu ? Công ty đóng bao nhiêu và cán bộ thì đóng bao nhiêu ? Mình cảm ơn cả nhà .

Tips 1
Các bạn có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet