cảnhà cho mình hỏi chút ah : Công ty mình cuối năm 2015 có số dư bên nợ TK 331 l…

[ad_1] – cảnhà cho mình hỏi chút ah : Công ty mình cuối năm 2015 có số dư bên nợ TK 331 là : 102.201.000 là lý do gì ah ? giờ điều chỉnh sao cả nhà .

Tips 1
Cả nhà có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 8, 2016

account_box admin

7 thoughts on “cảnhà cho mình hỏi chút ah : Công ty mình cuối năm 2015 có số dư bên nợ TK 331 l…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *