Các anh chị tư vấn giúp em vs ạ:Công ty em thuê nhà của cá nhân, như mọi năm kh…

– Các anh chị tư vấn giúp em vs ạ:
Công ty em thuê nhà của cá nhân, như mọi năm không lấy vào chi phí, nhưng năm nay sếp em muốn đưa vào chi phí. Các anh chị cho em hỏi vậy tại thời điểm này, e làm thủ tục nộp thuế môn bài cho chủ nhà có kịp không ạ, ( công ty em
Tips 1
Anh chị có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 8, 2016

account_box admin

2 thoughts on “Các anh chị tư vấn giúp em vs ạ:Công ty em thuê nhà của cá nhân, như mọi năm kh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *