Moïi người cho em hỏi ah.Em lên tờ khai Q3/2016 ngày 06/10 nhưng dưới tờ khai l…

– Moïi người cho em hỏi ah.
Em lên tờ khai Q3/2016 ngày 06/10 nhưng dưới tờ khai lại cập nhật ngày kí tờ khai là 21/09 có ảnh hưởng gì không ah.( vì ngày 21/09 chỉ là ngày e ghi số dư cuối kì của kì trước sang thôi.)

Tips 1
Các bạn có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 7, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *