Hi allCho em hỏi tý là doanh nghiệp em lần đầu đóng bảo hiểm, bây giờ là tháng …

– Hi all
Cho em hỏi tý là doanh nghiệp em lần đầu đóng bảo hiểm, bây giờ là tháng 9, em làm thủ tục và đóng lại cho các tháng 7 và 8 được không ạ.
Thanks all

Tips 1
Cả nhà có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 7, 2016

account_box admin

4 thoughts on “Hi allCho em hỏi tý là doanh nghiệp em lần đầu đóng bảo hiểm, bây giờ là tháng …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *