Xin mọi người giúp đỡ….tình hình là mình mở krr khai trên mạng và in về thì bá…

– Xin mọi người giúp đỡ….tình hình là mình mở krr khai trên mạng và in về thì báo lỗi ” một thiết bị gắn vào hệ thống không hoạt động” nên không thể in ra hết trang được…thiết bị gắn liền đó là gì có ai biết chỉ giúp mình với….minh cài lai hết itaxviewer, java và cả htkk phiên bản mói nhất rồi vân không in được…thanks mọi người trước nha

Tips 1
Cả nhà có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 5, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *