công ty mình vừa mới thành lập, thủ tục sau khi nhận được giấy đăng ký kinh doan…

– công ty mình vừa mới thành lập, thủ tục sau khi nhận được giấy đăng ký kinh doanh như thế nào,mọi người cho biết với ạ.
Em cảm ơn nhiều..

Tips 1
Các bạn có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 4, 2016

account_box admin

3 thoughts on “công ty mình vừa mới thành lập, thủ tục sau khi nhận được giấy đăng ký kinh doan…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *