Mọi người cho mình hỏi chút, hiện nay đăng ký tài khoản ngân hàng thì ko nộp mẫu…

– Mọi người cho mình hỏi chút, hiện nay đăng ký tài khoản ngân hàng thì ko nộp mẫu 08-MST lên cục thuế nữa mà nộp hồ sơ lên sở kế hoạch thì quy trình nộp như nào ạ?. Nay mình lên đó nhưng bị quá giờ xong thấy có người bảo là cái này nộp qua mạng được sở duyệt thì mới lên nộp hồ sơ giấy. Ko rõ cái nộp qua mạng là như nào ạ? Mình cám ơn ^^

Tips 1
Anh chị có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note October 3, 2016

account_box admin

4 thoughts on “Mọi người cho mình hỏi chút, hiện nay đăng ký tài khoản ngân hàng thì ko nộp mẫu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *