Đăng ký nộp thuế điện tử

Đăng ký nộp thuế điện tử.

Công ty đã đăng ký nộp thuế điện tử theo triển khai của cơ quan thuế. Tuy nhiên, hiện nay Công ty tôi vẫn đang thực hiện nộp thuế bằng Internet banking. Vậy Công ty tôi có nhất thiết phải thực hiện nộp thuế điện tử qua cổng thông tin của cơ quan thuế không hay vẫn được sử dụng hình thức qua Internet banking?

Trả lời:
Theo Thông tư số 110 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế quy định các hình thức nộp thuế điện tử gồm:

1. Nộp thuế điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

2. Nộp thuế điện tử thông qua thanh toán điện tử như Internet, Mobile, ATM, POS và các hình thức thanh toán điện tử khác của ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản.

Như vậy, Công ty bạn nộp thuế điện tử qua Internet banking cũng được coi là Nộp thuế điện tử nên vẫn có thể thực hiện hình thức này mà không cần phải thay đổi.

local_offerevent_note October 1, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *